• Tehla
  • Tehla
  • Tehla
  • Tehla

About the Project

Účelom čistenia je odstránenie kontaminácie, pričom nedochádza k poškodeniu tehál alebo malty. Toto môže byť ťažké dosiahnuť, pretože nečistoty môžu byť zapustené do povrchu tehál a malty. Použitie chemických metód alebo agresívne vysokotlakové umývanie vodou môže spôsobiť väčšie škody. Soda Blast je jednou z preferovaných metód renovacie tehal a muriva.

Client

Mahlwerk Cafe